top of page

 

Born in 1977, İstanbul, earned his bachelor of Serigraphy in Yıldız Teknik University (1998) and Sculpture in Marmara University (2003). Art of Evren Erol, develops alternative ways to look at the reality at hand and creates an endless independent space to express and to question. Artist identifies his sculptures as a reflection of change in his subconsious and the notions and concepts that forms his entity. He produces his works within the frame of transition, conversion, opposition, rejection, admission and similar basic metaphors.

"Discovering the self/the reason" in 2012, at Bozlu Art Project "Red Line" in 2015, "Creations/ Creatures of the mind" in 2016, at Daire Sanat "Optimism of the mind" in 2018, "Butterfly Effect" in New York at Arsham Fieg Gallery in 2018, "Just Before" Bozlu Art Project in 2022 are a few of the many exhibions,art fair and symposiums the artist have been part of.

Evren Erol maintains his production of sculpture and installation in Bodrum.

Private Collection in Bozlu Holding, ING Bank, Allianz, HSBC Bank, OMM Odun Pazari Modern Museum, Garanti BBVA, Akbank Sanat.

Evren Erol portre 2018.jpg

 

1977’de İstanbul’da doğan Evren Erol, 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Serigrafi bölümü’nden, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü’nden mezun oldu. 

Sanatı, var olan gerçekliğe alternatif bakma yöntemleri geliştirebilmek noktasında, sanatçıya sonsuz özgürlük alanı yaratan kendini ifade etme ve sorgulama dili olarak görmektedir. Heykellerini, koşullara göre kendi varoluşunu biçimleyen düşünce ve kavramların, bilinçaltında yer alan değişimin yansıması olarak tanımlamaktadır. Değişim, dönüşüm, karşıtlık, ret ve kabul bağlamı gibi temel metaforlar çerçevesinde üretmektedir.

 2012 yılında “Kendini BULus” sergisini Artgalerim'de , 2015 yılında “Kırmızı Çizgi”, 2016 yılında “Aklın Yarat(t)ıkları” sergilerini Bozlu Art Project'te ,2018 yılında "Aklın İyimserliği" sergisini Daire Sanat'ta , 2018 yılında New York'ta, Arsham Fieg Gallery’de "Butterfly Effect” , ve son olarak 2022 yılında Bozlu Art Project'te açtığı "Biraz Öncesi" başlıklı kişisel sergilerinin yanı sıra uluslararası birçok karma sergi, fuar ve sempozyumda yer almıştır. Evren Erol çalışmalarını Bodrum'da sürdürmektedir.

Bozlu Holding, ING Bank, Allianz, HSBC Bank, OMM Odun Pazarı Modern Müze, Garanti BBVA, Akbank Sanat gibi kurumsal ve kişisel birçok koleksiyonda, kamusal alanda eserleri yer almaktadır.

bottom of page